Most debugowania Androida (ADB)

Android Debug Bridge (ADB) umożliwia podłączenie programistycznej stacji roboczej bezpośrednio do urządzenia z systemem Android, dzięki czemu można instalować pakiety i oceniać wprowadzone zmiany. Aby poznać szczegóły ADB, przejrzyj jego plik README .

Potwierdzam, że masz ADB

Narzędzie adb jest częścią projektu Android Open Source (AOSP). ADB jest dostępne po zbudowaniu lub pobraniu ADB.

Aby potwierdzić, że masz plik binarny ADB, uruchom następujące polecenie w terminalu:

adb version

Jeśli masz zainstalowany ADB, zobaczysz jego wersję na wyjściu.

Budowa ADB

Jeśli nie masz jeszcze ADB, zbuduj Androida . W podsumowaniu:

  1. Sprawdź kod źródłowy Androida.
  2. Skonfiguruj środowisko i zbuduj system Android:

    source build/envsetup.sh
    lunch <target>
    m
    

Pobieranie ADB

Możesz także pobrać ADB w ramach Android Studio lub w samodzielnych narzędziach platformy SDK .

Włączyć debugowanie USB

Teraz włącz debugowanie USB na urządzeniu z Androidem, aby umożliwić połączenie. Monit pojawia się także podczas podłączania urządzenia do komputera.