Đóng góp cho Android

Trang này xác định các cách mà bạn có thể tham gia để giúp cải thiện Android. Trước khi tiếp tục, hãy xem lại các định nghĩa sau:

Chủ sở hữu
Một người tại Google chịu trách nhiệm về một phần mã Android và có thể xem xét, phê duyệt và gửi nội dung đóng góp cho mã này.
Người đánh giá
Người có thể xem xét nội dung đóng góp cho đoạn mã. Người đánh giá có thể là người nào đó trong tổ chức của bạn hoặc tại Google. Tuy nhiên, chỉ nhân viên của Google mới có thể phê duyệt các thay đổi cần gửi (cung cấp phản hồi Code-Review+2 cho một thay đổi).

Báo cáo lỗi

Một trong những cách dễ nhất và hiệu quả nhất để bạn có thể giúp cải thiện Android là Báo cáo và theo dõi lỗi.

Đóng góp cho mã

Google hoan nghênh việc đóng góp mã để cải thiện AOSP cho mọi người. Đối với quy trình đóng góp mã, hãy tham khảo bài viết Gửi nội dung thay đổi mã.

Phát triển ứng dụng

Google tạo ra Android để các nhà phát triển có thể phân phối ứng dụng cho người dùng trên một nền tảng mở. Một trong những cách tốt nhất bạn có thể giúp Android là viết các ứng dụng thú vị mà người dùng yêu thích!

Trang web này chủ yếu dành cho những người triển khai Hệ điều hành Android. Để biết thông tin về cách phát triển ứng dụng, hãy truy cập vào developer.android.com.