โครงสร้างข้อมูล

โครงสร้างข้อมูล
โครงสร้างข้อมูลพร้อมคำอธิบายสั้นๆ มีดังนี้
oค __คุณลักษณะ__
oค _bluetooth_sdp_hdr
oค _bluetooth_sdp_hdr_overlay
oค _bluetooth_sdp_mas_record
oค _bluetooth_sdp_mns_record
oค _bluetooth_sdp_ops_record
oค _bluetooth_sdp_pce_record
oค _bluetooth_sdp_pse_record
oค _bluetooth_sdp_sap_record
oค _timeb
oค activity_event
oค activity_recognition_callback_procs
oค activity_recognition_device
oค activity_recognition_module
oค added_info_event_t
oค AGpsCallbacks
oค AGpsInterface
oค AGpsInterface_v1
oค AGpsRefLocation
oค AGpsRefLocationCellID
oค AGpsRefLocationMac
oค AGpsRilCallbacks
oค AGpsRilInterface
oค AGpsStatus
oค AGpsStatus_v1
oค AGpsStatus_v2
oค alloc_device_t
oค apps_disable_request_t
oค apps_enable_request_t
oค audio_buffer_s
oค audio_effect_library_s
oค audio_hw_device
oค audio_module
oค audio_policy
oค audio_policy_device
oค audio_policy_module
oค audio_policy_service_ops
oค audio_stream
oค audio_stream_in
oค audio_stream_out
oค AutoThreadMutex
oค bluetooth_device_t
oค bluetooth_sdp_record
oค boot_control_module
oค bt_callbacks_t
oค BT_HDR
oค bt_interface_t
oค bt_local_le_features_t
oค bt_os_callouts_t
oค bt_out_of_band_data_t
oค bt_property_t
oค bt_remote_version_t
oค bt_service_record_t
oค bt_uuid_t
oค btav_callbacks_t
oค btav_interface_t
oค btgatt_callbacks_t
oค btgatt_client_callbacks_t
oค btgatt_client_interface_t
oค btgatt_db_element_t
oค btgatt_filt_param_setup_t
oค btgatt_gatt_id_t
oค btgatt_interface_t
oค btgatt_notify_params_t
oค btgatt_read_params_t
oค btgatt_response_t
oค btgatt_server_callbacks_t
oค btgatt_server_interface_t
oค btgatt_srvc_id_t
oค btgatt_test_params_t
oค btgatt_track_adv_info_t
oค btgatt_unformatted_value_t
oค btgatt_value_t
oค btgatt_write_params_t
oค bthf_callbacks_t
oค bthf_client_callbacks_t
oค bthf_client_interface_t
oค bthf_interface_t
oค bthh_callbacks_t
oค bthh_hid_info_t
oค bthh_interface_t
oค bthl_callbacks_t
oค bthl_interface_t
oค bthl_mdep_cfg_t
oค bthl_reg_param_t
oค btmce_callbacks_t
oค btmce_interface_t
oค btmce_mas_instance_t
oค btpan_callbacks_t
oค btpan_interface_t
oค btrc_callbacks_t
oค btrc_ctrl_callbacks_t
oค btrc_ctrl_interface_t
oค btrc_element_attr_val_t
oค btrc_getfolderitem_t
oค btrc_interface_t
oค btrc_player_app_attr_t
oค btrc_player_app_ext_attr_t
oค btrc_player_app_ext_attr_val_t
oค btrc_player_setting_text_t
oค btrc_player_settings_t
oค btrc_register_notification_t
oค btsdp_callbacks_t
oค btsdp_interface_t
oค btsock_interface_t
oค buffer_config_s
oค buffer_producer_stream
oค buffer_provider_s
oค กล้อง2_device
oค camera2_device_ops
oค camera2_frame_queue_dst_ops
oค camera2_jpeg_blob
oค camera2_request_queue_src_ops
oค camera2_stream_in_ops
oค camera2_stream_ops
oค camera3_callback_ops
oค กล้อง3_capture_request
oค กล้อง3_capture_result
oค กล้อง3_device
oค กล้อง3_device_ops
oค กล้อง3_error_msg
oค กล้อง3_jpeg_blob
oค กล้อง3_notify_msg
oค camera3_shutter_msg
oค กล้อง3_สตรีม
oค กล้อง3_stream_buffer
oค camera3_stream_buffer_set
oค camera3_stream_configuration
oค camera_device
oค camera_device_ops
oค camera_info
oค กล้อง_memory
oค camera_module
oค camera_module_callbacks
oค cec_message
oค channel_config_s
oค Connected_sensor_t
oค Consumerir_device
oค Consumerir_freq_range
oค Consumerir_module
oค บริบท_hub_module_t
oค บริบท_hub_t
oค cooling_device_t
oค cpu_usage_t
oค DerEncodedCertificate
oค dynamic_sensor_meta_event
oค effect_config_s
oค effect_descriptor_s
oค effect_interface_s
oค effect_offload_param_s
oค effect_param_s
oค effect_uuid_s
oค ลายนิ้วมือ_ได้มา
oค ลายนิ้วมือ_authenticated
oค ลายนิ้วมือ_device
oค ลายนิ้วมือ_enroll
oค ลายนิ้วมือ_enumerated
oค ลายนิ้วมือ_finger_id
oค ลายนิ้วมือ_โมดูล
oค ลายนิ้วมือ_msg
oค ลายนิ้วมือ_removed
oค FLOW_SPEC
oค flp_device_t
oค FlpBatchOptions
oค FlpCallbacks
oค FlpDeviceContextInterface
oค FlpDiagnosticCallbacks
oค FlpDiagnosticInterface
oค FlpGeofenceCallbacks
oค FlpGeofencingInterface
oค FlpLocation
oค FlpLocationInterface
oค framebuffer_device_t
oค gatekeeper_device
oค gatekeeper_module
oค ขอบเขตภูมิศาสตร์
oค GeofenceCircle
oค GeofenceData
oค GeofenceOptions
oค GnssClock
oค GnssConfigurationInterface
oค GnssData
oค GnssMeasurement
oค GnssNavigationMessage
oค GnssSvInfo
oค GnssSvStatus
oค GnssSystemInfo
oค gps_device_t
oค GpsCallbacks
oค GpsCallbacks_v1
oค GpsClock
oค GpsData
oค GpsDebugInterface
oค GpsGeofenceCallbacks
oค GpsGeofencingInterface
oค GpsInterface
oค GpsLocation
oค GpsMeasurement
oค GpsMeasurementCallbacks
oค GpsMeasurementInterface
oค GpsNavigationMessage
oค GpsNavigationMessageCallbacks
oค GpsNavigationMessageInterface
oค GpsNiCallbacks
oค GpsNiInterface
oค GpsNiNotification
oค GpsStatus
oค GpsSvInfo
oค GpsSvStatus
oค GpsXtraCallbacks
oค GpsXtraInterface
oค gralloc_module_t
oค hdmi_cec_device
oค hdmi_cec_module
oค hdmi_event
oค hdmi_port_info
oค heart_rate_event_t
oค hotplug_event
oค hub_app_info
oค hub_app_name_t
oค hub_message_t
oค hw_device_t
oค hw_module_methods_t
oค hw_module_t
oค hwc2_device
oค hwc_color
oค hwc_composer_device_1
oค hwc_display_contents_1
oค hwc_frect
oค hwc_layer_1
oค hwc_module
oค hwc_procs
oค hwc_rect
oค hwc_region
oค input_host_callbacks
oค input_module
oค keymaster0_device
oค keymaster1_device
oค keymaster2_device
oค keymaster_blob_t
oค keymaster_cert_chain_t
oค keymaster_dsa_keygen_params_t
oค keymaster_dsa_sign_params_t
oค keymaster_ec_keygen_params_t
oค keymaster_ec_sign_params_t
oค keymaster_key_blob_t
oค keymaster_key_characteristics_t
oค keymaster_key_param_set_t
oค keymaster_key_param_t
oค keymaster_rsa_keygen_params_t
oค keymaster_rsa_sign_params_t
oค keystore_module
oค light_device_t
oค light_state_t
oค load_app_request_t
oค local_time_debug_event
oค local_time_hw_device
oค local_time_module
oค mem_range_t
oค memtrack_module
oค memtrack_record
oค meta_data_event
oค nano_app_binary_t
oค nfc_module_t
oค nfc_nci_device
oค nfc_nci_module_t
oค nfc_pn544_device_t
oค nfc_tag_device
oค nfc_tag_module_t
oค NfcAdaptation
oค nvram_device
oค nvram_module
oค physical_sensor_description_t
oค power_module
oค power_state_platform_sleep_state_t
oค power_state_voter_t
oค Preview_stream_ops
oค query_apps_request_t
oค radio_hw_device
oค radio_module
oค radio_tuner
oค เซ็นเซอร์_t
oค sensors_event_t
oค sensors_module_t
oค sensors_poll_device_1
oค sensors_poll_device_t
oค เซ็นเซอร์_vec_t
oค Sha1ใบรับรองลายนิ้วมือ
oค sound_trigger_hw_device
oค sound_trigger_module
oค status_response_t
oค SuplCertificateInterface
oค tBLE_BD_ADDR
oค tBT_CONN_STATS
oค tBT_UUID
oค อุณหภูมิ_t
oค tHCI_EXT_FLOW_SPEC
oค thermal_module
oค ThreadCondVar
oค ThreadMutex
oค tNFA_PROPRIETARY_CFG
oค tSNOOZE_MODE_CONFIG
oค tUART_CONFIG
oค tv_input_callback_ops
oค tv_input_capture_result
oค tv_input_device
oค tv_input_device_info
oค tv_input_event
oค tv_input_module
oค tv_stream
oค tv_stream_config
oค tx_status_event
oค uncalibrated_event_t
oค unload_app_request_t
oค vehicle_camera_cap_t
oค vehicle_camera_device_t
oค vehicle_camera_module_t
oค vehicle_camera_state_t
oค ยานพาหนะ_hvac
oค ยานพาหนะ_hw_device
oค ยานพาหนะ_โมดูล
oค ยานพาหนะ_prop_config
oค ยานพาหนะ_prop_value
oค ยานพาหนะ_str
oค ยานพาหนะ_value
oค vibrator_device
\ค vr_module