הפניה ל- Android HAL (מורשת)

עיין במדריך HAL לפרטים אודות שכבת ההפשטה של ​​חומרה של Android (HAL).