Dokumentacja interfejsów HIDL

Język opisu interfejsu HAL (HIDL) określa interfejs pomiędzy warstwą HAL a jej użytkownikami. Definiuje typy i wywołania metod, zebrane w interfejsy i pakiety. HIDL to system komunikacji pomiędzy bazami kodu, który można kompilować niezależnie i przeznaczony jest do komunikacji między procesami. Zobacz przewodniki HIDL.

Automatycznie generowana dokumentacja plików HIDL (.hal) stała się przestarzała. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat specyfikacji interfejsu, zapoznaj się z plikami źródłowymi HIDL w AOSP.

Pliki interfejsu HIDL znajdują się w czterech różnych lokalizacjach w AOSP:

  • /sprzęt/interfejsy
  • /frameworks/sprzęt/interfejsy
  • /system/sprzęt/interfejsy
  • /system/libhidl/transport

W poniższych sekcjach znajdują się łącza do plików źródłowych HIDL w każdej lokalizacji.

/sprzęt/interfejsy

/frameworks/sprzęt/interfejsy

/system/sprzęt/interfejsy

/system/libhidl/transport