com.android.sts.common.tradefed.testtype

Zajęcia

Przypadek testowy NonRootSecurity Klasa testów uruchamiana na urządzeniach, które nie mają i nie powinny mieć roota adb.
Sprawa testowa RootSecurity Klasa testów, które do uruchomienia wymagają rootowania na urządzeniu.
Test bezpieczeństwa Podstawowa klasa testowa dla wszystkich testów STS.
StsExtraBusinessLogicHostTestBase Implementacja StsLogic po stronie hosta.