com.android.sts.common.util

Zajęcia

Parser Tombstone Analizuje nagrobki i plik nagrobka lub logcat.
TombstoneUtils Zawiera funkcje pomocnicze i wspólne stałe do analizy awaryjnej.
TombstoneUtils.Config
TombstoneUtils.Config.BacktraceFilterPattern Klasa narzędziowa zawierająca wzorce do filtrowania śladów wstecznych.
TombstoneUtils.Signals
UnameVersionHost