com.android.tradefed.command.remote

Zajęcia

Deskryptor urządzenia Klasa zawierająca informacje opisujące testowane urządzenie.