com.android.tradefed.config.gcs

Zajęcia

Fabryka konfiguracji GCS ConfigurationFactory ładuje konfiguracje z Google Cloud Storage.
GCSConfigurationFactory.GCSConfigLoader Rozszerzenie ConfigurationFactory.ConfigLoader , które ładuje konfigurację z GCS, śledzi dołączone konfiguracje z jednej konfiguracji głównej i zgłasza wyjątek w przypadku dołączeń cyklicznych.
Serwer konfiguracji GCS Serwer konfiguracji ładuje konfiguracje z Google Cloud Storage (GCS).