com.android.tradefed.device.battery

Giao diện

IThông tin pin Giao diện xác định sự tương tác với pin của thiết bị.

Các lớp học

Bộ điều khiển pin Lớp tiện ích cho phép kiểm soát trạng thái sạc pin của thiết bị.

Enum

IBatteryInfo.BatteryState Mô tả trạng thái sạc pin hiện tại.