com.android.tradefed.device.recovery

Zajęcia

Odzyskiwanie urządzenia BatteryRecharge Pozwól na uruchomienie polecenia, gdy poziom naładowania baterii urządzenia spadnie poniżej zadanego progu.
BateriaNiedostępnaOdzyskiwanie urządzenia Narzędzie do sprawdzania odzyskiwania, które uruchomi konfigurację, jeśli poziom naładowania baterii nie jest dostępny.
UruchomConfigDeviceRecovery Ogólna baza IMultiDeviceRecovery do uruchomienia zmienionej konfiguracji w celu wykonania kroku odzyskiwania.
Odzyskiwanie USBResetMultiDeviceRecover IMultiDeviceRecovery , który resetuje magistrale USB dla urządzeń offline.
Odzyskiwanie USBResetRunConfig Pozwól na wyzwolenie polecenia resetowania USB urządzenia