com.android.tradefed.host.gcs

Zajęcia

GCSHostResourceManager Pobierz zasób hosta z GCS (magazyn w chmurze Google).