com.android.tradefed.invoker.sandbox

Zajęcia

Wykonanie nadrzędneSandboxInvocation Wersja InvocationExecution dla akcji specjalnych wywołania nadrzędnego podczas uruchamiania piaskownicy.
Wykonanie SandboxedInvocation Specjalne wykonanie wywołania w piaskownicy: Jest to wywołanie InvocationExection, gdy znajdujemy się w piaskownicy i uruchamiamy polecenie.