com.android.tradefed.monitoring.collector

Giao diện

IResourceMetricCollector Giao diện để người dùng triển khai các trình thu thập tài nguyên tùy chỉnh.

Các lớp học

Thiết bịPinTài nguyênSố liệuBộ sưu tập Bộ sưu tập này thu thập số liệu pin của thiết bị.
Thiết bịInternetKhả năng truy cậpTài nguyênMetricCollector Trình thu thập ping google.com để kiểm tra xem thiết bị có khả năng truy cập internet hay không.
Thiết bịStorageAgeResourceMetricCollector Phân tích tuổi lưu trữ từ logcat.
Thiết bịWifiTài nguyênSố liệuBộ sưu tập Bộ thu thập thu thập các số liệu về cường độ tín hiệu wifi được kết nối hiện tại và tốc độ liên kết.
Tài nguyênSố liệuSử dụng Các chức năng tiện ích để soạn số liệu.