com.android.tradefed.monitoring

Zajęcia

LabResourceDeviceMonitor Monitor zasobów laboratorium, który inicjuje serwer gRPC/zarządza nim dla LabResourceService.