Lời gọiTóm tắtNgười trợ giúp

public class InvocationSummaryHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.InvocationSummaryHelper


Lớp trợ giúp để thu thập và báo cáo TestSummary cho tập hợp người nghe

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

static void reportInvocationEnded ( listeners, long elapsedTime) reportInvocationEnded ( listeners, long elapsedTime)
static void reportInvocationStarted ( listeners, IInvocationContext context) reportInvocationStarted ( listeners, IInvocationContext context)

Phương pháp công khai

báo cáoLời mờiĐã kết thúc

public static void reportInvocationEnded ( listeners, 
        long elapsedTime)

Thông số
listeners

elapsedTime long

báo cáoYêu cầuBắt đầu

public static void reportInvocationStarted ( listeners, 
        IInvocationContext context)

Thông số
listeners

context IInvocationContext