com.android.tradefed.result.ddmlib

Các lớp học

AndroidTestOrchestratorRemoteTestRunner Chạy thử nghiệm Android được đo lường bằng lệnh adb và AndroidTestOrchestrator.
Mặc địnhTừ xaAndroidTestRunner Phần mở rộng của ddmlib RemoteAndroidTestRunner để đặt một số mặc định cho các trường hợp sử dụng Tradefed.
TestRunToTestInvocationForwarder Chuyển tiếp từ ddmlib ITestRunListener tới ITestLifeCycleReceiver .