com.android.tradefed.result.error

Interfejsy

Identyfikator błędu Interfejs ten opisuje konkretny błąd i jego właściwości.

Zajęcia

ErrorStorageUtil Klasa pomocnicza do manipulowania błędami w celu dostosowania ich do wspólnego magazynu.

Wyliczenia

Identyfikator błędu urządzenia Identyfikatory błędów na podstawie błędów urządzenia i błędów zgłoszonych przez urządzenie.
Identyfikator błędu Infra Identyfikatory błędów z infrastruktury Federacji Handlowej i infrastruktury zależnej (np. Kompilacja infra).
Identyfikator błędu testowego Identyfikator błędu z testów i osób uruchamiających testy.