com.android.tradefed.result.proto

Zajęcia

FileProtoResultReporter Proto reporter, który zrzuca TestRecord do pliku.
Parser ProtoResult Parser dla protoformatu wyników Tradefed.
ProtoResultReporter Reporter wyników tworzy protobuf TestRecord zawierający wszystkie wyniki.
Odbiornik StreamProto Odbiornik, który przekłada otrzymany proto TestRecord na zdarzenia Tradefed.
Reporter StreamProtoResultReporter Implementacja ProtoResultReporter

Wyliczenia

ProtoResultParser.TestLevel Wyliczenie reprezentujące bieżący poziom przetwarzanego proto.