com.android.tradefed.result.suite

Interfejsy

IFormatterGenerator Interfejs opisujący formater dla SuiteResultHolder .

Zajęcia

Sformatowany generator reportera Reporter umożliwiający generowanie raportów w określonym formacie.
Uchwyt wyników pakietu Obiekt pomocniczy ułatwiający serializację i deserializację wyników wywołania.
Reporter wyników pakietu Suite Zbierz wyniki testów dla wywołań całego pakietu i wyprowadź ostateczne wyniki.
SuiteResultReporter.ModulePrepTimes Uchwyt przedmiotowy do czasu przygotowania i demontażu jednego modułu.
Reporter XmlFormattedGenerator Implementacja FormattedGeneratorReporter , która formatuje pakiet, daje w rezultacie format XML.
Format XmlSuiteResult Klasa narzędziowa do zapisywania pakietu uruchamianego jako plik XML.
XmlSuiteResultFormatter.RunHistory Obiekt pomocniczy do konwersji JSON.