com.android.tradefed.result.suite

介面

IFormatterGenerator描述SuiteResultHolder格式化程序的SuiteResultHolder

班級

FormattedGeneratorReporter記者,可以生成特定格式的報告。
SuiteResultHolder Helper對象可以簡化調用結果的序列化和反序列化。
SuiteResultReporter收集整個套件調用的測試結果並輸出最終結果。
SuiteResultReporter.ModulePrepTimes物體支架,用於準備和拆卸一個模塊的時間。
XmlFormattedGeneratorReporter FormattedGeneratorReporter套件的FormattedGeneratorReporter實現以xml格式生成。
XmlSuiteResultFormatter將套件保存為XML的實用程序類。
XmlSuiteResultFormatter.RunHistory JSON轉換的輔助對象。