com.android.tradefed.retry

Interfejsy

Decyzja o ponownej próbie Interfejs sterujący decyzją o ponownej próbie i zastosowaniem filtru w klasie w celu uzyskania bardziej ukierunkowanej ponownej próby.

Zajęcia

Podstawowa decyzja o ponownej próbie Podstawowa implementacja IRetryDecision .
Agregator wyników Specjalny spedytor, który w razie potrzeby agreguje wyniki na podstawie przyjętej strategii ponawiania prób.
Ponów próbęLogSaverResultForwarder Spedytor obsługujący również przejście aktualnej próby, na której się znajdujemy.
Ponów decyzję o przygotowaniu Klasa opisująca decyzje dotyczące tego, czy ponowić próbę przygotowania i zakończyć się niepowodzeniem uruchomienia modułu.
Ponów próbę statystyczną Struktura przechowująca statystyki dla sesji ponownej próby jednego IRemoteTest .

Wyliczenia

Strategia scalania Opisuje, w jaki sposób wyniki powinny być agregowane, gdy występuje wiele prób.
Strategia ponownej próby Strategia ponawiania prób, która ma być używana podczas ponownego uruchamiania niektórych testów.