com.android.tradefed.suite.checker.baseline

Zajęcia

UrządzenieBaselineSetter Klasa abstrakcyjna używana do tworzenia ustawienia linii bazowej urządzenia.
LockSettingsBaselineSetter Seter do usuwania ustawień blokady ekranu.
UstawieniaBaselineSetter Typowy program ustawiający do obsługi ustawień podstawowych urządzenia za pośrednictwem ITestDevice.setSetting.