Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

BaseEmulatorPreparer

public abstract class BaseEmulatorPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.BaseEmulatorPreparer


Trình chuẩn bị chung để khởi chạy trình giả lập cục bộ.

Xử lý đầu vào và xử lý các đối số chung.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

BaseEmulatorPreparer ()

Các phương pháp được bảo vệ

buildEmulatorLaunchArgs ()
RunUtil buildRunUtilForEmulatorLaunch ()

Các nhà xây dựng công cộng

BaseEmulatorPreparer

public BaseEmulatorPreparer ()

Các phương pháp được bảo vệ

buildEmulatorLaunchArgs

protected  buildEmulatorLaunchArgs ()

Lợi nhuận

buildRunUtilForEmulatorLaunch

protected RunUtil buildRunUtilForEmulatorLaunch ()

Lợi nhuận
RunUtil