Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

CreateAvdPreparer

public class CreateAvdPreparer
extends BaseTargetPreparer implements IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.CreateAvdPreparer


Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

CreateAvdPreparer ()

Phương pháp công khai

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Tiêm IConfiguration sử dụng.

void setUp (TestInformation testInformation)

Các nhà xây dựng công cộng

CreateAvdPreparer

public CreateAvdPreparer ()

Phương pháp công khai

setConfiguration

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Tiêm IConfiguration sử dụng.

Thông số
configuration IConfiguration

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInformation)

Thông số
testInformation TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError