Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

ILabPreparer

public interface ILabPreparer
implements ITargetPreparer

com.android.tradefed.targetprep.ILabPreparer


Giao diện đánh dấu cho người chuẩn bị phòng thí nghiệm

Xem ITargetPreparer để biết mô tả về mục đích của những giao diện này.