com.android.tradefed.targetprep.adb

Zajęcia

AdbStopServerPreparer Osoba przygotowująca cel, aby zatrzymać serwer adb na hoście przed i po uruchomieniu testów adb.