com.android.tradefed.targetprep.app

Zajęcia

NoApkTestSkipper Specjalny moduł przygotowujący, który pozwala całkowicie pominąć wywołanie (przygotowanie i testy), jeśli nie ma aplikacji do testów.