com.android.tradefed.targetprep.multi

Interfejsy

IMultiTargetPreparer Przygotowuje środowisko testowe dla kilku urządzeń łącznie.

Zajęcia

BaseMultiTargetPreparer Bazowa implementacja IMultiTargetPreparer pozwalająca na wyłączenie obiektu.
HelloWorldMultiTargetPreparer Przykładowa implementacja IMultiTargetPreparer .
MergeMultiBuildTargetPreparer IMultiTargetPreparer , który umożliwia przekazywanie informacji z jednej kompilacji do drugiej, nadając im nazwy i klucz pliku do skopiowania do drugiej kompilacji.
Narzędzie MixImageZipPreparer IMultiTargetPreparer , który łączy obrazy kompilacji systemu w kompilację urządzenia.
ParowanieMultiTargetPreparer Narzędzie przygotowujące do wielu celów pomaga w parowaniu (i połączeniu) Bluetooth między dwoma urządzeniami.
Narzędzie StubMultiTargetPreparer Symbol zastępczy pustej implementacji IMultiTargetPreparer .