Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

FoldableModePreparer

public class FoldableModePreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.suite.FoldableModePreparer


Trình chuẩn bị mục tiêu có thể chuyển đổi trạng thái có thể gập lại của thiết bị.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

FoldableModePreparer ()
FoldableModePreparer (long stateIdentifier)

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInformation)
void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable e)

Các nhà xây dựng công cộng

FoldableModePreparer

public FoldableModePreparer ()

FoldableModePreparer

public FoldableModePreparer (long stateIdentifier)

Thông số
stateIdentifier long

Phương pháp công khai

thành lập

public void setUp (TestInformation testInformation)

Thông số
testInformation TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
                Throwable e)

Thông số
testInformation TestInformation

e Throwable

Ném
DeviceNotAvailableException