com.android.tradefed.targetprep.suite

Zajęcia

FoldableModePreparer Przygotowujący cel, który może zmienić stan składania urządzenia.
Instalator aplikacji Suite Instaluje określone pliki APK dla konfiguracji pakietu: albo ze zmiennej $ANDROID_TARGET_OUT_TESTCASES, albo z ROOT_DIR w informacjach o kompilacji.