com.android.tradefed.testtype.python

Zajęcia

Test PythonBinaryHost Test hosta przeznaczony do uruchomienia pliku binarnego Pythona z systemu Android Build (wkrótce)

Program uruchamiający test obsługuje filtry dołączania i filtry wykluczania.

PythonBinaryHostTest.PythonForwarder Usługa przesyłania dalej wyników, aby zastąpić nazwę uruchomienia nazwą binarną.