com.android.tradefed.util.image

Zajęcia

UrządzenieImageTracker W przypadku niektórych przyrostowych aktualizacji urządzeń potrzebujemy plików bazowych do obliczenia różnic.
DeviceImageTracker.FileCacheTracker Śledź informacje o obrazie urządzenia w pamięci podręcznej i jego metadanych
Przyrostowy obraz użytkowy Narzędzie umożliwiające wykorzystanie obrazu przyrostowego i aktualizacji urządzenia.