com.android.tradefed.util.proto

Zajęcia

TestRecordProtoUtil Narzędzie do odczytu proto TestRecord z pliku.
TfMetricProtoUtil Klasa narzędziowa pomagająca w korzystaniu z mapy do mapy przemiana.