com.android.tradefed.util.statsd

Zajęcia

Narzędzie konfiguracyjne Klasa narzędziowa do tworzenia, interakcji i przesyłania plików konfiguracyjnych statsd.
MetricUtil Klasa narzędziowa do pobierania metryk z wypchniętych konfiguracji statystyk.

Wyliczenia

ConfigUtil.LogSource