com.android.tradefed.util.testmapping

Zajęcia

Informacje testowe Przechowuje zestaw informacji testowych w pliku TEST_MAPPING.
Mapowanie testowe Klasa służąca do ładowania pliku TEST_MAPPING.
Opcja testowa Przechowuje zestaw szczegółów opcji testowej w pliku TEST_MAPPING.