חיי תיקון

פרויקט הקוד הפתוח של Android (AOSP) משתמש בכלי לבדיקת קוד מבוסס אינטרנט המכונה חריט . תרשים הזרימה שלהלן ממחיש מה קורה לתיקון לאחר כתיבתו. למרות שזה עשוי להיראות מורכב, רוב הצעדים המוצגים מבוצעים באפליקציית האינטרנט.

לקבלת הוראות מלאות בנושא הגדרת השימוש בחריט וגיט, ראה הגשת תיקונים .

תרשים זרימת עבודה

איור 1. תיקון זרימת העבודה