תיעוד לממשקי HIDL

שפת תיאור ממשק HAL (HIDL) מציינת את הממשק בין HAL למשתמשיה. הוא מגדיר סוגים ושיחות שיטה, שנאספו בממשקים וחבילות. HIDL היא מערכת לתקשורת בין בסיסי קוד הניתנים לרישום עצמאי ומיועדת לתקשורת בין תהליכים. עיין במדריכי HIDL.

התיעוד שנוצר אוטומטית עבור קבצי HIDL (. Hal) הוצא משימוש. לפרטי מפרט הממשק, עיין בקבצי המקור של HIDL ב- AOSP.

קבצי ממשק HIDL נמצאים בארבעה מיקומים שונים ב- AOSP:

  • /חומרה/ממשקים
  • /מסגרות/חומרה/ממשקים
  • /מערכת/חומרה/ממשקים
  • /system/libhidl/transport

עיין בסעיפים שלהלן לקישורים לקובצי המקור של HIDL בכל מיקום.

/חומרה/ממשקים

/מסגרות/חומרה/ממשקים

/מערכת/חומרה/ממשקים

/system/libhidl/transport