com.android.tradefed.auth

Giao diện

ICredentialFactory Giao diện dành cho Credential Factory để tạo Credential oauth2.

Các lớp học

Dịch vụTài khoảnKhóaThông tin xác thựcFactory Nhà máy sản xuất thông tin xác thực để tạo khóa tài khoản dịch vụ dựa trên Credential oauth.