com.android.tradefed.config.filter

Zajęcia

CommandOptionsGetter Implementacja usługi zwracającej wartość opcji polecenia danego wywołania.
GetPreviousPassedHelper Pomocnik, aby uzyskać poprzednie zaliczone filtry testowe.
GlobalFilterGetter Implementacja usługi zwracającej filtry danego wywołania.
Globalny filtr testowy Opcje filtrowania zastosowane do wywołania.
Moduł pobierania opcji Pomocnik, aby uzyskać opcje testowe z procesu nadrzędnego.