com.android.tradefed.device.connection

Zajęcia

StreszczeniePołączenie Abstrakcyjna reprezentacja połączenia.
Połączenie AdbSsh Połączenie Adb przez most SSH.
Połączenie AdbTcp Domyślna reprezentacja połączenia urządzenia, zakładana jako standardowe połączenie adb urządzenia.
Połączenie domyślne Domyślna reprezentacja połączenia urządzenia, zakładana jako standardowe połączenie adb urządzenia.
DefaultConnection.ConnectionBuilder Konstruktor używany do opisywania połączenia.