קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

com.android.tradefed.device.recovery

שיעורים

BatteryRechargeDeviceRecovery אפשר להפעיל פקודה כאשר רמת הסוללה של המכשיר עוברת את רף הנתון.
BatteryUnavailableDeviceRecovery בודק התאוששות שיפעיל תצורה אם רמת הסוללה אינה זמינה.
RunConfigDeviceRecovery בסיס כללי IMultiDeviceRecovery להפעלת תצורה של סחר מסחרי כדי לבצע את שלב ההתאוששות.
UsbResetMultiDeviceRecovery IMultiDeviceRecovery המאפס את אוטובוסי USB למכשירים לא מקוונים.
UsbResetRunConfigRecovery אפשר להפעיל פקודה לאיפוס ה- USB של התקן