com.android.tradefed.invoker.shard.token

Interfejsy

Dostawca IToken Interfejs opisujący obiekt, który może udostępniać tokeny konkretnego urządzenia.
Żądanie IToken Interfejs, który IRemoteTest może zaimplementować, aby ujawnić fakt, że wymaga urządzenia ze specjalnym tokenem.

Zajęcia

Dostawca tokena CecControllerToken Dostawca tokenów dla tokenów związanych z kontrolą elektroniki użytkowej (CEC).
Dostawca tokenu telefonii Dostawca tokenów dla tokenów związanych z telefonią.
Pomocnik dostawcy tokenu Pomocnik udostępniający dostawcę powiązanego z konkretnym tokenem, aby dowiedzieć się, czy urządzenie obsługuje ten token.

Wyliczenia

Właściwość tokenu Obsługiwany token z dynamicznym fragmentowaniem.