Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

ILogSaverListener

public interface ILogSaverListener
implements ITestInvocationListener

com.android.tradefed.result.ILogSaverListener


Pozwala na nasłuchiwanie przez ITestInvocationListener , kiedy pliki dziennika są zapisywane.

Pozwala to wielu ITestInvocationListener s używać tego samego zapisanego pliku dziennika podczas generowania raportów i pozwala uniknąć sytuacji, w której każdy odbiornik zapisuje plik indywidualnie, gdy ITestLogger.testLog(String, com.android.tradefed.result.LogDataType, com.android.tradefed.result.InputStreamSource) jest wywoływana.

Klasy implementujące ten interfejs powinny mieć świadomość, że testLogSaved(String, com.android.tradefed.result.LogDataType, com.android.tradefed.result.InputStreamSource, com.android.tradefed.result.LogFile) będą wywoływane za każdym razem, gdy ITestLogger.testLog(String, com.android.tradefed.result.LogDataType, com.android.tradefed.result.InputStreamSource) jest wywoływany.

Ta klasa przekazuje również globalne wystąpienie ILogSaver , dzięki czemu ITestInvocationListener s może zapisywać dodatkowe pliki w tej samej lokalizacji.

Streszczenie

Metody publiczne

default void logAssociation (String dataName, LogFile logFile)

W niektórych przypadkach dziennik musi być silnie powiązany z przypadkami testowymi, ale możliwość zrobienia tego w bezpośrednim testLogSaved(String, com.android.tradefed.result.LogDataType, com.android.tradefed.result.InputStreamSource, com.android.tradefed.result.LogFile) nie jest możliwe.

default void setLogSaver ( ILogSaver logSaver)

Ustaw ILogSaver , aby umożliwić implementatorowi zapisywanie plików.

default void testLogSaved (String dataName, LogDataType dataType, InputStreamSource dataStream, LogFile logFile)

Wywoływane, gdy dziennik testu jest zapisywany.

Metody publiczne

logAssociation

public void logAssociation (String dataName, 
        LogFile logFile)

W niektórych przypadkach dziennik musi być silnie powiązany z przypadkami testowymi, ale możliwość zrobienia tego w bezpośrednim testLogSaved(String, com.android.tradefed.result.LogDataType, com.android.tradefed.result.InputStreamSource, com.android.tradefed.result.LogFile) nie jest możliwe. W ten sposób to wywołanie zwrotne umożliwia jawne zapewnienie silnego skojarzenia.

Parametry
dataName String : nazwa danych

logFile LogFile : LogFile , który został wcześniej zarejestrowany i powinien być powiązany z przypadkiem testowym.

setLogSaver

public void setLogSaver (ILogSaver logSaver)

Ustaw ILogSaver , aby umożliwić implementatorowi zapisywanie plików.

Parametry
logSaver ILogSaver : ILogSaver

testLogZapisano

public void testLogSaved (String dataName, 
        LogDataType dataType, 
        InputStreamSource dataStream, 
        LogFile logFile)

Wywoływane, gdy dziennik testu jest zapisywany.

Należy używać zamiast ITestInvocationListener#testLog(String, LogDataType, InputStreamSource) .

Parametry
dataName String : opisowa nazwa danych typu String . np. „device_logcat”. Uwaga dataName nie może być unikatowa na wywołanie. tj. realizatorzy muszą być w stanie obsłużyć wiele wywołań z tą samą nazwą danych

dataType LogDataType : LogDataType danych

dataStream InputStreamSource : InputStreamSource danych. Realizatorzy powinni wywołać metodę createInputStream, aby rozpocząć odczytywanie danych i zapewnić zamknięcie wynikowego InputStream po zakończeniu.

logFile LogFile : LogFile zawierający metadane zapisanego pliku.