com.android.tradefed.result.ddmlib

Zajęcia

DefaultRemoteAndroidTestRunner Rozszerzenie ddmlib RemoteAndroidTestRunner w celu ustawienia wartości domyślnych dla przypadków użycia Tradefed.
Przekaznik TestRunToTestInvocation Przesyłanie dalej z ddmlib ITestRunListener do ITestLifeCycleReceiver .