קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

com.android.tradefed.result.proto

שיעורים

FileProtoResultReporter כתב פרוטו TestRecord את TestRecord לקובץ.
ProtoResultParser מנתח לתבנית הפרוטו של תוצאות Tradefed.
ProtoResultReporter כתב התוצאות בונה TestRecord עם כל התוצאות בפנים.
StreamProtoReceiver מקלט שמתרגם פרוטו TestRecord שהתקבל לאירועי Tradefed.
StreamProtoResultReporter יישום של ProtoResultReporter

Enums

ProtoResultParser.TestLevel ספירה המייצגת את הרמה הנוכחית של הפרוטו המעובד.