Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

IRemoteS đã lên lịch

public interface IRemoteScheduledListenersFeature
implements IRemoteFeature

com.android.tradefed.service.internal.IRemoteSchedonedListariesFeature


Mở rộng IRemoteFeature để hỗ trợ truyền trong IScheduledInvocationListener s. Điều này chỉ được sử dụng với TradefedFeatureServer .

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract getListeners ()
abstract void setListeners ( listeners) setListeners ( listeners)

Phương pháp công khai

getListists

public abstract  getListeners ()

Lợi nhuận

setListists

public abstract void setListeners ( listeners)

Thông số
listeners