Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

ISystemStatusCheckerReceiver

public interface ISystemStatusCheckerReceiver

com.android.tradefed.suite.checker.ISystemStatusCheckerReceiver


IRemoteTest yêu cầu quyền truy cập vào ISystemStatusChecker từ cấu hình.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract void setSystemStatusChecker ( systemCheckers) setSystemStatusChecker ( systemCheckers)

Đặt ISystemStatusChecker từ cấu hình để kiểm tra.

Phương pháp công khai

setSystemStatusChecker

public abstract void setSystemStatusChecker ( systemCheckers)

Đặt ISystemStatusChecker từ cấu hình để kiểm tra.

Thông số
systemCheckers