קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

com.android.tradefed.testtype.coverage

שיעורים

אפשרויות Coverage אובייקט Tradefed להחזיק אפשרויות כיסוי.

Enums

CoverageOptions.Toolchain