com.android.tradefed.testtype.host

Zajęcia

PokryciePomiarForwarder Test zastępczy, który przekazuje pomiary zasięgu od dostawcy kompilacji do rejestratora.
PrettyTestEventLogger Logger dopasowujący zdarzenia i rejestrujący je w celu ułatwienia debugowania.